Studio Los Dos | 2012-13 CHC Bantam B

2012-10-06 v Littleton2012-11-21 Silver Sticks Boulder Navy2012-12-09 v Boulder Navy2013-01-12 v CSAHA2013-02-17 PHX v SD2013-02-15 PHX v Arizona